หน้าแรก

Surinhospital ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากโรงพยาบาลชนบท เกี่ยวกับโรคติดต่อ Covid-19 แนวทางการมารับบริการสำหรับผู้ป่วย

No Images found.

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center :EOC) เพื่อมอบหมายสั่งการให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปฏิบัติงานมาตรการการควบคุมโรคตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชนบท

วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงพยาบาลชนบท จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” รณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ให้ทุกบุคลากร ประชาชนถือปฏิบัติ เพื่อร่วมกันต้านไวรัส 2019-nC0V

วันที่ 17 มกราคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชนบท รับมอบเตียงคนไข้ และอุปกรณ์การแพทย์จาก ,มูลค่า 62,890 บาทพร้อมเงินสด 45,000 บาท จากคุณพ่อธวัชชัย สอนโกษาและบุตร ธิดา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีงาน Chonnabot KRUN 2019

ข่าวกิจกรรม

(วันนี้) 27 เมษายน 2563 สวนโชคสมใจนำมะม่วงน้ำดอกไม้สุก หอมอร่อย เกรดส่งออก มามอบให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลชนบท จำนวน 4 เข่ง ทีมงานได้รับไว้เื่อแจกจ่ายแล้ว ด้วยความขอบคุณ

(วันนี้) 8 เมษายน 2563 นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล มอบของบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด “COVID19 โดยมี พญ.อารีย์ ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ

วันที่ 3 เมษายน 2563 (14.00 น.) คุณสมถวิล เกตุแก้ว (ร้านทอประกาย) พร้อมผู้ร่วมบริจาค รายการสิ่งของ หน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น เสื้อกันฝน 40 ตัว แว่นตา 10 ชิ้น Face Shield จำนวน 50 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลชนบท จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 3 เมษายน 2563 พญ.อารีย์ ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท ประชุมชี้แจง จัดทีมดูแลผู้ป่วยยืนยันผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิกาญจนบารมีนำโดย นายวัฒนา  โพธา ผู้แทนประธานมูลนิธิ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชนบท  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี  นพ.อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานพิธีเปิด นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท กล่าวต้อนรับผู้แทนประธานมูลนิธิ และ พญ.อารีย์  ดวงดี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท กล่าวรายงาน 

วันนี้(วันที่ 31 มกราคม 2563) งานวิชาการ อาจารย์ปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน บรรยายวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น เรื่อง Nursing. Process

วันที่  29  มกราคม  2563 (ช่วงเช้า) คปสอ.ชนบท ประชุมเตรียมจัดงานโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ จากมูลนิธิกาญจนาบารมี (ช่วงบ่าย)ประชุม Video Conference เตรียมรับไวรัส 2019-nCoV

วันที่ 15 มกราคม 2563 พญ.อารีย์ ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบทพร้อมคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 66,000 บาทจากคณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา อำเภชนบท เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชนบท